March 5, 2023

Kung gaan bitaw ang atong paminaw sa atong desisyon; kung hagkap ang atong kasingkasing pagkahuman ug pagpamimaw sa hunahuna sa uban; kung mangutana ta sa uban natong mga higala sa unsa kaha ang ipasabot sa Ginoo; kung kining tanan atong sundon, makaingon gyud ta nga “Ang Ginoo anaa sa taliwala sa atong plano.”

Kay lagi, ang iyang gusto nga maka-ambit ang ubang tawo sa iyang grasya nga ihatag kanato.

Kay kita instrumento lamang sa atong Ginoo; aron ang uban magadayeg kaniya ug dili kita ang makita kung dili SIYA.

Maluoy ka kanamo Ginoo, usba ang among panghunahuna ug ang among mga pamatasan.